Klinik Sommer

Cookies og persondatapolitik

Det er Klinik Sommer/Tanja Sommer, som behandler alle persondata.

Virksomhedens juridiske oplysninger:

  • Klinik Sommer
  • Strandbakken 11 Svendborg
  • 42 63 98 50
  • kontakt@klinik-sommer.dk
  • CVR nr: 41467924

Vores webstedsadresse er: https://klinik-sommer.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Hvad er personoplysninger?

Begrebet personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Persondata der indsamles hos tredjepart

Data som fx cookies indsamles hos tredjepart, og disse behandles ligeledes af tredjepart. Klinik Sommer har, i det omfang det er muligt, indgået en databehandleraftale med disse, for at beskytte dine persondata bedst muligt. Eksempler på tredjepart er fx Google Analytics, YouTube, Facebook m.v.

Simply.com

Ved brug af vores kontakt formular indsamles navn  og Email. Oplysningerne opbevares her og kan slettes efter gældende lovgivning hvis kunden ønsker det. 

Der er indgået en databehandleraftale med Simply.com

Risikoen for brud på sikkerhed

Kunder underrettes i forbindelse med et eventuelt brud på sikkerheden. Hvis dine data er berørt, vil du får besked inden for 72 timer efter, at brud på sikkerheden er opdaget.

Facebook
Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider (“fansider”). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.

De konkrete Facebook-sider administreret af Klinik sommer er: www.facebook.com/sommermassage

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

Indsigelse

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Klinik Sommer behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesreglerne. Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en registrering, som Klinik Sommer har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Du kan rette henvendelse Klinik Sommer hvis du ønsker at vide, eller have slette oplysninger Klinik Sommer ligger inde med.

Henvendelse kan ske via mail

Læs mere om Datatilsynet her.